De Wet Passend Onderwijs?


Zorgplicht scholen vraagt om andere docent?

Met de wet Passend Onderwijs is de zorgplicht van scholen onder de aandacht gekomen. Scholen moeten een plaats vinden voor ‘alle’ leerlingen, ook wanneer dat om een verandering vraagt in de dienst die ze aanbieden. De zorgplicht moet leerlingen langer en makkelijker in het normale onderwijs houden en een overgang naar speciaal onderwijs minder vanzelfsprekend maken. Deze zorgplicht zorgt voor extra verantwoordelijkheid voor docenten.

Groei van verantwoordelijkheid vraagt om groei van kennis en vaardigheden 

Oplossing voor scholen die passend onderwijs bieden

Één van de oplossingen voor problemen met het aanbieden van passend onderwijs kan gevonden worden in het aantrekken van een (extra) docent met specifieke kwaliteiten. Kwaliteiten die kenmerkend zijn voor docenten die in het Speciaal Onderwijs werken. Deze docenten kunnen leerlingen met gedrags- of leerproblemen in de hand houden en ondersteunen, omdat ze weten hoe ze met afwijkend gedrag moeten omgaan. Zo kunnen ze de onderwijssfeer in de klas waarborgen.

 

BRIXS-onderwijs is uw partner bij het vinden van het juiste personeel voor uw school

Met een specialistische en geslaagde tak in het Speciaal Onderwijs, kennis van gedragsproblemen bij onze medewerkers én een interesse in de situatie op school en in de klas, vindt BRIXS voor elke school de juiste (flexibele) oplossing. Met deze ervaring plaatsen we docenten die passen bij de leerlingen en de cultuur van de school. Ook wanneer een specialistische aanpak nodig is buiten het speciaal onderwijs.

 
Vacatures Onderwijs