Leerling als beoordelaar leerkracht

 

Scholen in het voortgezet onderwijs laten de leerkracht beoordelen door de leerlingen. De omgekeerde wereld, vanuit onderwijsperspectief(?). En de invloed van de leerling reikt ver, volgens de NOS is er bij een kwart van de scholen sprake van medezeggenschap van de leerlingen bij het aanstellen van nieuw onderwijspersoneel. Daarmee hebben leerlingen invloed op hoe ze daar gaan komen waar ze aan het eind van hun schooltijd zouden moeten zijn. Houdt dit een verandering van de positie van school en leraar in?

 

Wankele positie van de leerkracht

De afhankelijkheid van beoordelingen door diegenen die jij, als docent, onder jouw verantwoordelijkheid opleidt is een punt van discussie. In de ‘wankele’ positie van de leerkracht komen het schoolbeleid en de praktijkuitvoering daarvan samen. Angst voor een beoordeling op populariteit van leerkracht en school, en daarmee vrees voor de kwaliteit en continuïteit van het gegeven onderwijs is bij leerkrachten en schoolleiders al in ruime mate aanwezig (NOS, 13-09-2016). Desondanks geeft het merendeel van de schooldirecteuren – volgens dezelfde bron – aan positief tegenover de inspraak van leerlingen te staan.  

 

Aspect van een bredere verschuiving?

Het betrekken van de gebruiker bij een faciliteit is een algemeen gebruikte houding om de tevredenheid van die gebruiker te verhogen. Een organisatietechniek die zowel op bestuurlijk als op commercieel gebied gretig gebruikt wordt en die een positief effect op het succes van de organisatie als inzet heeft. Algemene tendens is dat het ‘stemmen met de voeten’ gecultiveerd wordt in een vorm van inspraak die ingaat na het moment van toetreding tot een bepaalde (onderwijs)instelling of faciliteit.


Zorgelijk voor het onderwijs?

Krijgt de leerkracht, door de groeiende invloed van de mening van de leerling, de (extra) taak om de koers van het onderwijs te ‘verkopen’ en te verdedigen? En wordt de leerkracht daar uiteindelijk op afgerekend door diens werkgever, de school? Of is het zo dat de goede leerkracht nergens voor hoeft te vrezen en de inspraak van leerlingen enkel voor een stijging van de kwaliteit van het gegeven onderwijs zorgt?

Vacatures Onderwijs