Onderwijs en ICT; maatwerk?


Onderwijs richt zich in toenemende mate op de ontwikkeling van de individuele leerling, bijvoorbeeld in ‘Doorbraakproject onderwijs & ICT’. De doelstellingen zijn ambitieus, de implementatie breed. Wat zijn de gevolgen?

Initiatieven om ICT en onderwijs te integreren worden prominenter. Inmiddels klassiek geworden ideeën over het individueel benaderen en ondersteunen van leerlingen in hun ontwikkeling nemen steeds concretere vormen aan. Wat betekent dit voor de leerling, het onderwijs en voor de rol van de leerkracht? 


Rol van de leerkracht vooraf bepaald

‘ICT’ fungeert in de aanstaande werkwijze van scholen als medium dat leerling en onderwijs op elkaar afstemt. Door geautomatiseerde kwalificatie van de voortgang van een leerling en adaptieve leermethoden wordt het contact tussen leerkracht en leerling – in veel gevallen – vooraf van een thema en richting voorzien. Dat dit een efficiënte manier is om leerdoelen voor veel leerlingen haalbaar te maken klinkt plausibel. Of die benadering de kwalificatie ‘persoonlijk’ verdient, is op zijn minst discutabel.

Succesvol gebruik van ict zou extra tijd/lagere werkdruk voor leerkrachten met zich meebrengen, maar hoe zal de extra ruimte gebruikt worden;

  • Meer tijd voor activiteiten buiten het curriculum. Of;

  • Meer aandacht om leerling op te stuwen op een vooraf bepaalde ladder?

 

Extra tijd voor … ?

Of je deze mogelijke uitwerkingen als positief of negatief beoordeelt hangt af van welk doel je aan het onderwijs toeschrijft. Van mijn schooltijd heb ik de beste herinneringen overgehouden aan verhalen van markante persoonlijkheden, aan onderwerpen die iets voor een leerkracht zelf betekende en aan momenten die belangrijker waren dan de les zelf.

Dat had niet – of niet alleen – met het aanbieden van lesstof van het juiste niveau op het juiste moment te maken, maar vooral met de vaardigheid van de leerkracht om je voor een op het oog compleet ongerelateerd fenomeen te interesseren. Die vorm van persoonlijk contact is op zichzelf waardevol; meer dan de kennis of vaardigheid die overgedragen werd, ging het om het ontdekken van interesse. Interesse en de mogelijkheid om zelf iets te leren dat niet via georganiseerde kanalen wordt toegediend. 

Vacatures Onderwijs