Op naar Schooljaar 2018/2019; afwisselend werk & meer begeleiding


Afgelopen schooljaar hebben we weer veel scholen, leerkrachten (en leerlingen) mogen en kunnen helpen. Met de huidige situatie in het (primair) onderwijs neemt het aantal opdrachten en vacatures dat we mogen vervullen toe. We houden uiteraard de vertrouwde focus op de kwaliteit van onze dienstverlening.

 

Wat is er zoal gebeurd?

Een al langere merkbare trend in het onderwijs is de toename van ‘maatwerk’. Zowel binnen de organisatie van onderwijs, op pedagogisch vlak als op didactisch vlak. Het personaliseren van onderwijs staat - zo concludeert de Onderwijsraad - de verbindende sociaal-maatschappelijke rol van het onderwijs soms in de weg. Toename van gebruik van 'technologie' wordt als een van de oorzaken uitgelicht. 

Het onderwijs stelt de Leerling centraal om specifieke lesstof/zorg/begeleiding te kunnen bieden bij situaties, kwaliteiten, persoonskenmerken en/of het ontwikkelen van door de markt en maatschappij gevraagde skills. Met de invoer van passend onderwijs zien we tegelijkertijd een verbreding van de doelgroep die zich in het reguliere primair onderwijs begeeft.

Gevolg daarvan is bijvoorbeeld een beperktere en/of striktere rol voor de leerkracht en minder ruimte voor ‘vrije’ persoonsvorming van het kind. De concepten die voor het bepalen van doelstellingen en doelgroepen worden gebruikt zijn extern – de ‘bemoeizuchtige buitenwereld’ (in de woorden van Thijssen) –, komen de leefwereld van het kind binnen en bepalen de persoon en diens mogelijkheden. Voor de leerkracht betekenen deze standaardiserende maatwerkconcepten meer administratieve taken.

 

Persoonlijk leren én socialisatie?

De invoer van passend onderwijs, met de waarde die aan personalisering/maatwerk en het monitoren van leerlingen/standaardisering wordt gehecht, is karakteristiek voor het veranderen van het beroep van leerkracht in het basisonderwijs. Dat heeft bijvoorbeeld aanleiding gegeven voor de acties in het PO.

 

Buiten de politiek blijven door de grenzen ervan te kennen

Zoals we eerder in een publicatie over onderwijsbemiddeling in het onderwijs op hetkind.org hebben omschreven, is het niet aan BRIXS om politieke vraagstukken te beantwoorden. Wel willen we met kennis onderscheiden hoe je met doelgroepen, situaties en gedrag kunt omgaan om een pedagogisch, didactisch of maatschappelijk resultaat te bereiken. Daarbij helpen we scholen en leerkrachten graag met passende oplossingen en professioneel advies, aansluitend bij de werkwijze, onderwijsvisie en doelgroep die in een situatie samenkomen.

 

Coaching/begeleiding voor leerkrachten in complexe situaties

In de nasleep van de invoer van Passend Onderwijs verandert de behoefte van onderwijsinstellingen op het gebied van (inval)leerkrachten. Naast het maken van de juiste match; vaardigheden en wensen van de leerkracht die passen bij een opdracht, school, klas, doelgroep en/of onderwijsvorm, wordt begeleiding van leerkrachten steeds belangrijker. Afgelopen jaar zijn we met het begeleiden van leerkrachten begonnen, in 2018/2019 zullen we deze dienst verder uitbreiden en ontwikkelen.

 

Nieuwe kansen

Om leerkrachten een betere keuze te geven in het werken met een doelgroep of onderwijsvorm, bieden we leerkrachten de mogelijkheid verschillende opdrachten te doen. Op die manier doen leerkrachten veel ervaringen op, ontdekken ze voorkeuren en sterke kanten en maken we het werken in het onderwijs aantrekkelijker.

Voor sommigen is die afwisseling zo interessant dat ze dit werk op contractbasis bij BRIXS willen voortzetten. Komend schooljaar gaat een aantal leerkrachten met een contract bij BRIXS Onderwijs aan het werk op één of meerdere scholen.

 

Vacatures Onderwijs