Scholen aan het woord

 

LeerKracht heeft jarenlange ervaring met het organiseren van vakantiescholen en is via de VO-raad nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van lentescholen en zomerscholen in Nederland. Bovendien heeft LeerKracht dit jaar haar krachten gebundeld met BRIXS. De brede expertise van BRIXS in het speciaal en regulier onderwijs, en de ervaring van LeerKracht in huiswerkbegeleiding en vakantiescholen, versterken elkaar op perfecte wijze.

 

Ezra Meijer van het HVC in Nieuw Vennep ''Motivatie, sport en spel, gezonde voeding, plezier, deskundigheid, aandacht voor studie aanpak, een heldere pedagogische visie en vakinhoud. Deze combinatie was voor ons als school de reden om aan Leerkracht te vragen om voor ons de Zomerschool te verzorgen. De flexibele en fijne samenwerking heeft ervoor gezorgd de zomerschool afgelopen jaar een groot succes was met enthousiaste verhalen van leerlingen en ouders.''

 

Janoes Vermeijden van de Vrije School in Den Haag ‘’De Vrije School Den Haag heeft in het schooljaar 2014 – 2015 deelgenomen aan het aanbod Zomerschool. In totaal hebben er veel leerlingen deelgenomen. De meerwaarde van de zomerschool van leerKracht zit in het combinatie pakket. De dagindeling van leerKracht staat duidelijk voor de visie die zij bezigt.

De dagindeling waarbij er voldoende aandacht en tijd wordt ingeruimd voor sport en leren. Daarnaast is voeding een belangrijk onderdeel in het programma. De vakken waar de kinderen aan werken worden in gezamenlijk overleg gedaan met de school/mentor. Daardoor is het programma individueel passend afgestemd.

Er wordt aan het einde van de zomerschool geëvalueerd met de leerling en de school hoe de leerling gewerkt heeft. Samenvattend heeft de Vrije School Den Haag besloten ook dit schooljaar weer in zee te gaan met de zomerschool van leerKracht.’’


LeerKracht: Angeliek van Kampen

Angeliek van Kampen is de drijvende kracht achter LeerKracht en organiseert in samenwerking met BRIXS de Lentescholen en Zomerscholen. Angeliek heeft Taal & Cultuurstudies gestudeerd en is gepromoveerd in Geschiedenis. Hoewel zij aanvankelijk niet in dit schoolvak aan het werk wilde, heeft zij in 2012 het bedrijfsleven alsnog ingeruild om van haar passie haar werk te maken in het onderwijs.

 

Zij startte haar bedrijf leerKracht met de doelstelling ‘leren leuk en relevant maken’. Dit is de basis voor alle concepten en onderdelen die binnen LeerKracht ontwikkeld worden. Angeliek geeft huiswerkbegeleiding, begeleidt als ECHA specialist hoogbegaafde scholieren in het VO en traint docenten en zorgteams ten aanzien van motivatie en hoogbegaafdheid.

In 2013 is zij gestart met de organisatie van Lentescholen en Zomerscholen, die destijds nog bekostigd werden door ouders zelf. Toen in 2015 de subsidieregeling van de VO-raad in het leven werd geroepen, wist zij direct wat er nodig was om deze projecten echt goed te laten verlopen. De combinatie met sport en goede voeding bleken een succesformule.

Vacatures Onderwijs