Uw eigen talenten voor de klas


Als betrokken en geïnteresseerde partij dragen we graag bij aan de continuïteit van het onderwijs. Om op structurele basis goed onderwijs aan te bieden is het van belang altijd over het juiste personeel te beschikken. Daarom richten wij ons op oplossingen voor een continue toestroom van talentvolle onderwijsprofessionals.

Omdat we graag meedenken als het gaat om oplossingen die de onderwijskwaliteit waarborgen

Talent voor de toekomst

Talentvolle leerkrachten op een goede manier de ervaring op laten doen, zodat zij met vertrouwen een toekomst in het onderwijs kunnen opbouwen. Daar profiteren niet alleen de leerkrachten van, ook u en uw leerlingen zijn gebaat bij de instroom van talentvolle onderwijsprofessionals. 

 

Elke school een eigen talentpool

Het aantrekken van voldoende en ervaren leerkrachten is geen eenvoudige opdracht. Omdat er steeds hogere eisen worden gesteld aan het onderwijs en de leerkracht, wordt het belangrijker dat een leerkracht met overtuiging, ervaring en kennis voor de klas staat. Door uw (toekomstige) onderwijsprofessionals in een vroeg stadium aan uw onderwijsinstelling te binden, kunt u hen ervaring laten opdoen die relevant is voor de doelgroep waarmee zij bij u zullen werken. Hoe BRIXS Onderwijs dat voor uw school kan verzorgen, zoeken wij graag samen uit. Neem voor meer informatie contact op met een van onze medewerkers.

Vacatures Onderwijs