> Isabelle Kuipers

Operationeel manager

Isabelle is sinds 2017 Operationeel manager binnen BRIXS. Voordat zij deze functie is gaan vervullen, heeft ze de onderwijstak van BRIXS opgezet en bemand als recruitment consultant en businessunit manager. Na een periode van groei en uitbreiding van het team, was een operationele rol binnen BRIXS een logische vervolgstap. Isabelle heeft in 2015 haar opleiding HRM afgerond. Verder is ze als recruitment consultant actief geweest in een andere branche.

 

Isabelle is verantwoordelijk voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen op operationeel niveau. Zij creëert optimale randvoorwaarden ten behoeve van het uitvoeren van het werk. Het onderhouden en beheren van de operationele processen binnen BRIXS is een belangrijk aspect. Hierbij geeft zij invulling aan de financiële, organisatorische, administratieve, personele en kwalitatieve aspecten. Zij geeft dagelijkse sturing aan de teams met het doel om een optimale werkorganisatie te realiseren. Het op een stimulerende wijze richting en begeleiding geven aan medewerkers om functie doelen te bereiken geeft haar energie.

Ga naar vacatures