Voor scholen: alle feiten op een rijtje

 

Subsidieregelingen

De overheid heeft voor 2019 een subsidiebedrag van 9 miljoen beschikbaar gesteld voor de organisatie van lente- en zomerscholen in het voortgezet onderwijs. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen dat deel zal nemen aan de vakantiescholen. Een school kan €500,- subsidie per leerling aanvragen; de kosten voor de organisatie van de vakantieschool door ons bedragen ca. €425,- per leerling.

 

Subsidie aanvraag

De aanvraag en verantwoording van de subsidie wordt uit onze ervaring door scholen als een soepel proces ervaren. Ook hierin kunnen wij een ondersteunde rol vervullen. Zo leveren wij data over het aantal deelgenomen leerlingen. Deze data kan direct verwerkt worden in een formulier voor een september-meting dat ingevuld dient te worden. Verder moet de besteding van het subsidiegeld verantwoord worden in de Lumpsum.

Een school mag bovendien zowel een lenteschool als een zomerschool organiseren. Een leerling mag in één schooljaar aan één van beiden meedoen. Voor de doorstroomprogramma’s is een subsidie van €700,- per leerling beschikbaar met een maximum van €24.500,- per school.

 

Meer informatie over verschillende subsidieregelingen vindt u hier: https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroom-vmbo-mbo-havo en https://www.dus-i.nl/subsidies/lente-zomerscholen

 

Organisatie van begin tot eind

Wij organiseren de volledige lente- of zomerschool van begin tot eind. Ook als dit een doorstroomprogramma betreft. Zo leveren we bij de start van een vakantieschool informatieve conceptbrieven en verzorgen een informatieavond voor ouders. Daarnaast begeleiden we, waar nodig, docenten met het relevant maken van de lesstof voor de lente- of zomerschool. We houden ook intakegesprekken met iedere leerling om te achterhalen waarom het behalen van een vak niet gelukt is. Tijdens de lente- of zomerschool begeleiden we de leerlingen intensief en houden we contact met ouders.

Aan het einde van de vakantieschool schrijven onze vakinhoudelijk begeleiders een evaluatie voor de docenten. Hierdoor is een soepele overdracht mogelijk. Wanneer er een eindtoets is verbonden aan de vakantieschool worden deze uiteraard nagekeken door onze vakdocenten en worden de resultaten meegenomen in de evaluatie.

Bij de doorstroomprogramma’s organiseren we een workshop voor de docenten en onze vakinhoudelijk begeleiders. Gezamenlijk sporen we de kennisproblemen van leerlingen op en formuleren een plan om deze gericht aan te pakken.

 

Onze methode

Om goed te kunnen presteren, moeten de omstandigheden zo optimaal mogelijk zijn. Zo zijn leren en bewegen onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dit is wetenschappelijk bewezen, maar in ons huidige onderwijssysteem lastig in te passen. Bij de lente- en zomerscholen hebben we deze gelegenheid wel. Iedere ochtend starten we de dag met een uur buiten sporten. Bijvoorbeeld skaten, yoga, dans, of rugby. In dat uur werken we ook aan zelfvertrouwen, samenwerken en saamhorigheid. We ondersteunen het leren bovendien met lekker en gezond eten.

 

Tijdens onze lente- en zomerscholen werken we met vakbekwame docenten, in kleine groepen van maximaal 10 leerlingen. De vakantiescholen zijn zo opgebouwd dat elke leerling de begeleiding en ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Afwisselend werken leerlingen zelfstandig, krijgen klassikaal les of individuele uitleg. Hierbij richten ze zich 20 tot 25 uur in een week op één vak. Dat is voor sommige vakken bijna net zoveel als alle lesuren in een schooljaar bij elkaar opgeteld. Daarnaast helpen we de leerlingen met plannen en het zogenaamde ‘leren leren’. Dit blijkt een investering waar elke leerling zijn leven lang baat bij heeft.

Vacatures Onderwijs